Liturgie zondagmorgen 14 april 2024

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 92:1, 2
Wet
Psalm 51:1, 6, 7
Gebed
Schriftlezing 1 Korinthe 11:17-34
Psalm 19:1, 2
Tekst 1 Korinthe 11:26
Bediening van het Woord
Psalm 75:1, 2, 6
Dankgebed
Collecte
Gezang 32:1, 2, 4
Zegen