Liturgie zondagmiddag 7 april 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 121:1, 2, 3, 4
Gebed
Schriftlezing Gen. 37; 45:1-11; 50:15-21
Psalm 105:8, 9, 10, 11
Tekst Hc zondag 10
Bediening van het Woord
Psalm 33:7
Geloofsbelijdenis
Psalm 40:1, 2
Dankgebed
Collecte
Gezang 40:1, 2
Zegen