Liturgie zondagmorgen 7 april 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegen
Psalm 108:2
Wet
Psalm 119:24
Gebed
Lezen/tekst Psalm 16
Preek 1
Psalm 16:1, 2, 3
Preek 2
Psalm 16:4, 5
Gebed
Collecte
Gezang 22:4, 5, 6
Zegen