Liturgie maandagmorgen 1 april

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 68:8
Gebed
Schriftlezing Lukas 20:27-40; Ex. 3:1-8
Psalm 30:2, 3
Tekst Lukas 20:37-38
Bediening van het Woord
Gezang 22:2, 4, 6, 7
Geloofsbelijdenis
Psalm 16:4, 5
Dankgebed
Collecte
Psalm 73:9, 10
Zegen