Liturgie zondagmiddag 31 maart 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 111:1,2
Schriftlezing: Joh. 20:19-31
Gezang 25:1,2
Tekst: Joh. 20:24-29
Gezang 37:1,2
Geloofsbelijdenis van Nicea
Gezang 25:3
Ps. 145:1,2,5