Liturgie zondagmorgen 31 maart 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Voorzang Weerklank 183: 1, 2, 3 “U zij de Glorie”
Votum en zegengroet
Psalm 98:1, 2
Wet
Psalm 32:1, 3
Gebed
Schriftlezing Mat. 27:57-28:10
Psalm 21:1, 2, 3
Tekst Mat. 28:1-6
Bediening van het Woord
Gezang 21:1, 2, 3
Dankgebed
Collecte
Psalm 138:3, 4
Zegen