Liturgie Goede Vrijdag 29 maart 2024 19.30

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 31:3, 13, 14
Geloofsbelijdenis
Psalm 69:1, 2
Gebed
Schriftlezing Jes. 53:10-12; Luk. 23:33-48
Gezang 17:1, 2, 3
Tekst Luk. 23:39-43
Bediening van het Woord
Gezang 36:2, 3
Dankgebed
Collecte
Psalm 56:3, 4
Zegen