Liturgie zondagmiddag 24 maart 2024

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 99:1, 4
Gebed
Lezen: Jesaja 6:1-4, Openb. 4:1-11
Psalm 75:2, 4
Tekst zondag 9
Preek
Psalm 55:8, 9
Geloofsbelijdenis
Gezang 19:4
Dankgebed
Collecte
Psalm 33:5, 7
Zegen