Liturgie zondagmorgen 24 maart 2024

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 89:8, 13, 14
Wet
Psalm 6:1, 4, 5
Gebed
Schriftlezing Luk. 22:31-53
Psalm 22:3, 5
Tekst Luk. 22:41-45
Bediening van het Woord
Gezang 14:1, 4 (tussenzang)
Psalm 42:1, 3, 5
Dankgebed
Collecte
Psalm 118:8, 10
Zegen