Liturgie zondagmiddag 17 maart 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 105:1, 2
Geloofsbelijdenis
Gezang 26b:4
Gebed
Schriftlezing Opb. 1: 1-8; Art. 8-9 NGB
Collecte
Psalm 96:1, 2, 3
Tekst Hc zondag 8
Bediening van het Woord
Psalm 86:4, 5
Dankgebed
Gezang 29: 1, 2, 3, 4
Zegen