Liturgie zondagmorgen 17 maart 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 138:1, 2
De Wet
Psalm 49:1, 2
Gebed
Schriftlezing Jeremia 1:1-10
Psalm 139:2, 7, 11
Tekst Jeremia 1:9-10
Bediening van het Woord
Psalm 68:13
Gebed
Collecte
Psalm 148:4