Liturgie zondagmiddag 5 mei 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum
Zegengroet
Psalm 89: 1,8
Geloofsbelijdenis
Gezang 8: 1
Gebed
Schriftlezing Jesaja 8: 23 – 9: 6
Inzameling van de gaven
Psalm 89: 11,13
Tekstlezing HC zondag 14
Preek
Psalm 8: 1,3
Dankgebed
Psalm 139: 7,8
Zegen

Het thema en de punten van de preek:

God komt Zelf om ons te verlossen vanaf het allereerste begin

    (1. vanaf het allereerste begin van de heilsgeschiedenis

    (2. vanaf het allereerste begin van een mensenleven

    (3. vanaf het allereerste begin van Gods gedachten