Liturgie donderdag 9 mei 2024, Hemelvaartsdag

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 47: 1, 3
Geloofsbelijdenis (art. 1-4; 8-12)
Gezang 2: 4
Gebed
Schriftlezing 2 Kon. 2: 1-14; Hand. 1: 4-14
Psalm 29: 1, 2, 5
Tekst 2 Kon. 2: 11-14
Bediening van het Woord
Psalm 104: 1, 9, 10
Dankgebed
Collecte
Psalm 68: 7, 8
Zegen