Liturgie zondagmorgen 12 mei 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Psalm 72:1,2
Lezing van de wet
Psalm 76:1,3
Gebed
Schriftlezingen: Genesis 14:1-17 en Hebreeën 7:1-28
Psalm 110:3,4,5
Tekst: Genesis 14:18-20
Preek
Psalm 98:1,4
Dankgebed
Collecte
Gezang 18
Zegen