Liturgie zondagmorgen 11 februari 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 75: 1, 4, 6
Wet
Psalm 37: 1, 7
Doop
Psalm 103: 7
Gebed
Schriftlezing Gen. 4: 1-10; Num. 25: 1-5; 31: 16; Num. 16: 1-5; 25-35
Psalm 106: 7, 13, 18, 20
Tekst Judas 9-19
Bediening van het Woord
Psalm 36: 1, 3
Dankgebed
Collecte
Psalm 73: 10, 11
Zegen