Liturgie zondagmiddag 11 februari 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 144: 2, 6
Gebed
Schriftlezing Rom. 5:12-21; DL ¾ art. 1-3, 5-6
Psalm 51: 3, 4, 5
Tekst Hc zondag 3
Bediening van het Woord
Gezang 14: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Gezang 14: 4
Dankgebed
Collecte
Psalm 65: 2, 3
Zegen