Liturgie zondagmorgen 18 februari 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 100: 1, 2, 3, 4
Wet
Psalm 139: 11
Gebed
Schriftlezing Judas
Psalm 12: 1, 4, 5
Tekst Judas 20-25
Bediening van het Woord
Gezang 29: 1, 2, 3
Dankgebed
Collecte
Psalm 68: 2, 13
Zegen