Liturgie zondagmorgen 26 mei 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Psalm 116:3, 7, 10
De wet
Psalm 111:4, 6
Gebed
Schriftlezing Galaten 2:11–21
Gezang 14:1, 2, 3, 4
Tekst Zondag 16 Dordtse Leerregels II, art.8
Preek
Psalm 73:10, 11
Gebed
Collecte
Gezang 36:2