Home

Updates voorzorgsmaatregelen corona-virus

Ook wij hebben voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van uitbreiding van het aantal besmettingen met het corona-virus.

KLIK HIER OM UPDATES TE LEZEN >>

Eventuele klachten of opmerkingen die verband houden met de door ons genomen covid-19- maatregelen kunt u doorgeven aan de Scriba via het contact formulier: Contact Scriba


Vanaf 5 juli 2020: Ook gasten welkom in de kerk

Vanaf zondag 5 juli krijgen alle gemeenteleden de gelegenheid één eredienst per zondag bij te wonen met inachtneming van gepaste afstand in verband met het corona virus. Er is plaats voor ongeveer 150 kerkgangers per dienst.

Ook gasten geven we graag de mogelijkheid om een eredienst bij te wonen. Neemt u gerust contact op met onze koster. Dat kan via het contact formulier van de koster: Contact Koster


De gereformeerde kerk (hersteld) Groningen nodigt u en jou van harte uit om samen met ons de HERE te dienen.

De HERE God is de Schepper van hemel en aarde en alle schepselen. Hij heeft ons geschapen om Hem, de enige ware God, te dienen en te verheerlijken.

Op zondag komen wij twee keer samen om de HERE God te ontmoeten, Hem te aanbidden in onze gebeden en liederen, en bovenal te luisteren naar Zijn Woord.

U bent van harte welkom om onze erediensten bij te wonen om daarin het levendmakende Woord te horen van Gods verlossing voor zondige mensen.

button-39