Home

Brief aan de omgeving van de Goede Herderkerk Bedum

Door middel van deze brief willen wij ons als gemeente richten tot onze omgeving en u als bezoeker van onze site.

Wij voelen allen de impact van COVID-19, de gevolgen daarvan en de maatregelen die daar omheen getroffen worden. We ervaren allen in de verspreiding van de ziekte iets van onze machteloosheid en kwetsbaarheid. Mét de hele samenleving hebben ook kerken hun verantwoordelijkheid genomen om bij te dragen aan de beperking van verspreiding van het virus. We zijn het aan elkaar en aan onze Schepper verplicht om, ieder op zijn plaats, zorg te dragen voor elkaars lichamelijke gezondheid.
<< Verder lezen – brief aan de omgeving van de Goede Herderkerk Bedum>>


Beperking aantal kerkgangers per dienst per 24 januari 2021

Het coronavirus is nog steeds niet onder controle. Er zijn inmiddels besmettelijker varianten opgedoken. Dat heeft de overheid ertoe gebracht om nog ingrijpender maatregelen te treffen. Dat betreft het instellen van een avondklok en het inperken van bezoek in de privékring. Dergelijke ingrijpende maatregelen stemmen ook tot nadenken over de inrichting van de erediensten van de DGK Groningen. Daarom is besloten het aantal kerkgangers per dienst terug te brengen naar maximaal 50 personen. Dat aantal stemt overeen met het aantal personen dat bij een uitvaart aanwezig mag zijn. Om kerkleden de mogelijkheid te geven om diensten bij te wonen, wordt er in de middag een extra dienst gehouden.

De diensten zijn vooral bestemd voor de eigen leden en vaste gasten. Zij worden uitgenodigd voor een dienst. Dat betekent dat er zeer beperkte mogelijkheden zijn voor gasten. Mocht u toch als gast een eredienst willen bezoeken, dan kunt u contact opnemen met de koster via het contactformulier over de mogelijkheid daartoe. De uitzending van de erediensten online blijft onveranderd. U kunt dus ook zo de diensten meebeleven.

Wij hebben begrepen dat het houden van fysieke kerkdiensten heeft geleid tot onrust onder buurtbewoners. Daar heeft op vrijdag 22 januari jl. met een paar afgevaardigden een goed gesprek over plaatsgevonden. Wij hopen dat met het bovengenoemd besluit, het gesprek dat heeft plaatsgevonden en dit bericht op de website de ergste onrust voor u weg is genomen. Schroomt u niet om contact met ons te zoeken indien u vragen heeft. Misschien zijn er in onze buurt ook wel mensen die eenzaam zijn en een bezoekje op prijs stellen. Ook daar kunt u ons altijd voor benaderen.

Eventuele klachten of opmerkingen die verband houden met de door ons genomen covid-19- maatregelen kunt u doorgeven aan de Scriba via het contact formulier: Contact Scriba


De gereformeerde kerk (hersteld) Groningen nodigt u en jou van harte uit om samen met ons de HERE te dienen.

De HERE God is de Schepper van hemel en aarde en alle schepselen. Hij heeft ons geschapen om Hem, de enige ware God, te dienen en te verheerlijken.

Op zondag komen wij twee keer samen om de HERE God te ontmoeten, Hem te aanbidden in onze gebeden en liederen, en bovenal te luisteren naar Zijn Woord.

U bent van harte welkom om onze erediensten bij te wonen om daarin het levendmakende Woord te horen van Gods verlossing voor zondige mensen.