Home

Voorzorgsmaatregelen tegen uitbreiding corona-virus

Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord worden overal in Nederland voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van uitbreiding van het aantal besmettingen met het corona-virus.

Dit heeft ook de aandacht van de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk Groningen.

In het onderstaande worden enkele maatregelen beschreven die de kerkenraad in verband hiermee heeft genomen.

KLIK HIER OM VERDER TE LEZEN >>


De gereformeerde kerk (hersteld) Groningen nodigt u en jou van harte uit om samen met ons de HERE te dienen.

De HERE God is de Schepper van hemel en aarde en alle schepselen. Hij heeft ons geschapen om Hem, de enige ware God, te dienen en te verheerlijken.

Op zondag komen wij twee keer samen om de HERE God te ontmoeten, Hem te aanbidden in onze gebeden en liederen, en bovenal te luisteren naar Zijn Woord.

U bent van harte welkom om onze erediensten bij te wonen om daarin het levendmakende Woord te horen van Gods verlossing voor zondige mensen.

button-39