Liturgie zondagmiddag 2juni 2024

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 21:1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing Rom.6:1-14
Psalm 43:3, 4, 5
Tekst Hc zondag 17
Bediening van het Woord
Psalm 85:1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Psalm 71:4, 5
Dankgebed
Collecte
Gezang 19:1, 4
Zegen