Liturgie zondagmorgen 2 juni 2024

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 45:1
Wet
Psalm 25:8, 9, 10
Doop
Psalm 105:5
Schriftlezing Hooglied 8:1-7
Tekst Hooglied 8:6a
Bediening van het Woord
Psalm 45:4, 5
Avondmaal
Psalm 143:6, 7, 8
Schriftlezing aan tafel Rom. 8:31-39
Psalm 73:10, 11
Dankzegging-voorbede
Collecte
Gezang 31:1, 2
Zegen