Liturgie zondagmiddag 9 juni 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en Zegen
Psalm 21:1, 3
Geloofsbelijdenis
Psalm 21:4, 7
Schriftlezing: Johannes 14:1-14
Gebed
Collecte
Psalm 20:1-5
Tekst Zondag 18
Preek
Gezang 23:2, 4
Dankgebed
Gezang 24:1, 3, 5
Zegen