Liturgie zondagmiddag 28 augustus 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 119: 3, 4GebedSchriftlezing Gen. 2: 18-25; Lev. 18: 19-30; 1 Kor. 6: 9-11Psalm 11: 1, 2, 3Tekst Hc zondag 41Bediening van het WoordPsalm 37: 16GeloofsbelijdenisPsalm 101: 1, 5, 6DankgebedCollectePsalm 103: 4, 5Zegen

Liturgie zondagmorgen 28 augustus 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 124: 1, 2, 3WetPsalm 18: 8GebedSchriftlezing Ex. 17: 1-16; Deut. 25: 17-19; Ef. 6: 10-18.CollectePsalm 2: 1, 2Tekst Ex. 17: 8-16Bediening van het WoordPsalm 144: 1, 6DankgebedPsalm 138: 4Zegen

Liturgie zondagmiddag 21 augustus 2022

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS artikel 16 Votum + zegengroetPsalm 103:1,2,3,4Gebed afgesloten met Gezang 6:1,2Lezen Romeinen 9:6-29Psalm 103:5,6,7Lezen Dordtse Leerregels I, art. 1,2 Tekst NGB artikel 16 Bediening van het WoordPsalm 33:1,2,3,4,5,6GelBel NiceaPsalm 33:7,8GebedDienst van de offerandenPsalm 103:8,9Zegen

Liturgie zondagmorgen 21 augustus 2022

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen KOLOSSENZEN 1:24-29 Votum + zegengroetPsalm 148:1,2,3Tien WoordenPsalm 119:61,62,63GebedLezen Kolossenzen 1:9-231 Petrus 4:12-19 Tekst KOLOSSENZEN 1:24-29 Bediening van het WoordPsalm 87:1,2,3,4,5GebedDienst van de offerandenPsalm 148:4,5Zegen

Liturgie zondagmiddag 31 juli 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen L. Matt. 7:24-29Matt. 24:36-25:13T. Matt. 25:3,4Ps. 84:1, 4Ps. 119:39, 40, 49Ps. 27:7Ps. 98:1, 4Gz. 10:1, 4

Liturgie zondagmorgen 31 juli 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen L. 1 Sam. 72 Kor. 1:8-11T. 1 Sam. 7:12,15,16Ps. 124:1, 2, 3Ps. 130:1, 2Ps. 107:1, 4, 5, 7Ps. 77:4, 6Ps. 138:1, 4