Liturgie zondagmorgen 26 november 2023

Collecte: DiaconieRek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 111:1, 2WetPsalm 103:7AvondmaalGezang 14:1, 2Gezang 14:3, 4Schriftlezing Psalm 103Tekst Psalm 103:1-5Bediening van het WoordPsalm 103:1, 2Dankzegging-voorbedeCollecteZingenPsalm 150:1, 2Zegen

Liturgie zondagmiddag 19 november 2023

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 92:1, 3, 7GebedSchriftlezing 1 Joh. 1: 5-10; Mat. 12: 15-21; Hebr. 12: 1-4Psalm 130:2, 4Tekst Hc zondag 44Bediening van het WoordPsalm 119:39, 40GeloofsbelijdenisPsalm 84:3, 4DankgebedCollecteGezang 29:1, 2Zegen

Liturgie zondagmorgen 19 november 2023

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Psalm 84:3, 4De wetPsalm 85:1, 3GebedSchriftlezing 2 Thessalonicenzen 2:1-12Psalm 42:1, 3, 5Tekst 2 Thessalonicenzen 2:7-8PreekGezang 34:2, 4GebedPsalm 56:3, 4

Liturgie zondagmiddag 12 november 2023

Collecte: Opleiding dienst des WoordsRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 24: 1, 2GebedSchriftlezing Ps. 15; Opb. 22: 6-15Psalm 125: 1, 4Tekst Hc zondag 43Bediening van het WoordPsalm 15: 1, 2, 3, 4GeloofsbelijdenisZingenPsalm 101: 5DankgebedCollectePsalm 65: 1, 2Zegen

Liturgie zondagmorgen 12 november 2023

Collecte: Opleiding dienst des WoordsRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 95: 1, 3WetPsalm 9: 12, 13, 14GebedSchriftlezing Luk. 16: 19-31Psalm 49: 2, 3, 4, 5Tekst Luk. 16: 19-31Bediening van het WoordPsalm 73: 10, 11DankgebedCollectePsalm 56: 3,4Zegen

Liturgie zondagmiddag 5 november 2023

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 68:2, 3GebedSchriftlezing Jak. 1: 19-27; 5: 1-8Psslm 10:1, 7Tekst Hc zondag 42Bediening van het WoordPsalm 146:5, 6, 7GeloofsbelijdenisPsalm 107:13DankgebedCollectePsalm 72:6, 10Zegen

Liturgie zondagmiddag 29 oktober 2023 17.00 te Hoogezand

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 100:1, 2GebedSchriftlezing Gen. 1: 26; 2-3, 1 Petr. 3: 1-7, Opb. 12: 7-18Psalm 8:1, 3, 4Tekst Hc zondag 41Bediening van het WoordPsalm 17:2, 7Belijdenis van het geloofPsalm 11:1DankgebedCollectePsalm 11:2, 3Zegen