Liturgie Dankdag woensdag 2 november 2022

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen OPENBARING 18:19-20 Votum + zegengroetPsalm 96:1HC ZONDAG 10, vr & antw 28 / HC ZONDAG 19, vr & antw 52Psalm 96:2GebedPsalm 96:3,4Lezen Ezechiël 27:30-36Openbaring 18:1-24Tekst OPENBARING 18:19-20Bediening van het WoordPsalm 98:1,2,3,4Psalm 141:1GebedPsalm 66:5Dienst van de offerandenPsalm 96:5,6,7,8Zegen

Liturgie zondagmiddag 30 oktober 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 67: 1, 3GeloofsbelijdenisPsalm 101: 1DoopPsalm 103: 5Schriftlezing Psalm 127Psalm 145: 4, 5Tekst Hc zondag 50Bediening van het WoordPsalm 37: 2, 8DankgebedCollectePsalm 146: 4, 5Zegen

Liturgie zondagmorgen 30 oktober 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 105:4,5 (5 Bijbelschool)Tien WoordenPsalm 119:64,65,66GebedPsalm 98:2Lezen 1 Samuël 2:1-10PSALM 113Lezen Lukas 1:26-45Gezang 34:1,2,3,4Tekst LUKAS 1:46-55Bediening van het WoordGezang 7:1,2,3,4,5,6GebedDienst van de barmhartigheidPsalm 89:4Zegen

Liturgie zondagmorgen 23 oktober 2022

Collecte: Steun hulpbehoevende kerkenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Psalm 93:1,2,3De wetPsalm 73:1,11GebedSchriftlezing Ezra 1:1-4Jes.44:24-45:7Psalm 121:1,2,3,4.Tekst Jes. 45:1-7Bediening van het WoordGezang 32:1,4,5GebedCollectePsalm 84:5,6

Liturgie zondagmiddag 16 oktober 2022

Collecte: Opleiding dienst des WoordsRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 48: 1, 3GebedSchriftlezing Op. 5Gz. 19: 1, 2, 3Tekst Hc zondag 48Bediening van het WoordGz. 5: 3GeloofsbelijdenisPsalm 86: 2, 4DankgebedCollectePsalm 72: 1, 6Zegen

Liturgie zondagmorgen 16 oktober 2022

Collecte: Opleiding dienst des WoordsRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 121: 1, 2WetPsalm 22: 1, 2GebedSchriftlezing Joh. 10: 11-15; Op. 7:13-17Psalm 23: 1, 2, 3Tekst Psalm 23Bediening van het WoordPsalm 79: 5Openbare geloofsbelijdenis/doopPsalm 121: 3, 4DankgebedCollectePsalm 48: 4Zegen

Liturgie zondagmiddag 9 oktober 2022

Collecte: Steun hulpbehoevende StudentenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 135: 8, 11, 12GebedSchriftlezing Joh. 17: 1-26Psalm 19: 1, 3Tekst Hc zondag 47Bediening van het WoordPsalm 9: 2, 8GeloofsbelijdenisPsalm 64: 6DankgebedCollectePsalm 68: 2Zegen